Member List for year 2021-22
# Member Name Course
1 Dhruv Maithil BCA
2 Abhay Singh BCA
3 Anuj Shany BCA
4 kunal rajput BCA
5 Nitya Kapoor BCA
6 Devesh Tibrewala BCA
7 Bhavesh Sharma BCA
8 Mrinal Bagai BCA
9 Dev Verma BCA
10 Aaryansh Bhardwaj BCA
11 Shubham Chauhan MCA
12 Harbir Sandhu BCA
13 Shivansh Ahuja BCA
14 Shubham Singh BCA
15 Tanvi Sharma BCA
16 Aditya Ray BCA
17 Prabhat Sachdeva BCA
18 ABHISHEK JHA BCA
19 Karthik UJ BCA
20 Harsh Pal BCA
21 Harshit Singh BCA
22 Abhishek Kumar BCA
23 Ayan Ambesh BCA
24 Sohil Khanduja BCA
25 Bhavuk Arora BCA
26 Akshay Sobti BCA
27 Sakshi Kumari BCA
28 Shubham Sharma BCA
29 Akshat Singh BCA
30 Ayush Yadav BCA
31 Kayon Karmokar BCA
32 Rajat Mehndiratta BCA
33 Akshat Kukreja BCA
34 Anirudh Singh BCA
35 Amritansh Saha BCA
36 Lavanya Jain BCA
37 Shreya Garg BCA
38 Naman Parashar BCA
39 YATHARTH SARWAN BCA
40 Varun Pusarla BCA
41 Tushar Chadha BCA
42 kunal ... BCA
43 Chhavi Arora BCA
44 dhruv gulati BCA
45 Nakul Maini BCA
46 Harshil Gambhir BCA
47 Yash Raj Singh BCA
48 Kirtivardhan Singh BCA